هر چاپگری که بتواند رسانه 24 اینچی قیمت چاپ یا عریض تر را بپذیرد، "Wide-Format" ( یا گاهی "Large Format") نامیده می شود،  به استثناء Epson 4000 ( و Epson 3000 کلاسیک) که قبلاً  قیمت طراحی به آن ها اشاره شد. یک وجه متمایز دیگر برای قالب های گسترده این است که می توانند هر دو نوع کاغذ Sheet و Roll را قبول کنند. برخی از دسک تاپ ها نیز این کار را انجام می دهند( اغلب Epson ها)، اما  به طور واقعی تمام چاپگرهای Wide-Formatدارای این ویژگی هستند. کارت ویزیت دلیل آن ساده است: چاپگرهای Wide-Format برای محیط هایی طراحی شده اند که فرآوری و تولیدات بالایی دارند. سازمان ها و مؤسسات خدماتی، جراید و مطبوعات، چاپ کنندگان چاپ تراکت حرفه ای و از این قبیل –عده ای از کاربران از کاغذهایی با پهنای 24 تا 60 اینچ  یا حتی بیشتر روی این چاپگرها استفاده می کنند. اگر چاپ مورد نظر شما فقط یک عکس فوری 4×6 باشد، استفاده از یک قالب گسترده اشکالی ندارد اما برای تعداد بالا به هیچ وجه به صرفه نبوده و هزینه زیادی خواهد داشت.