یک زیر مجموعه از سئوال «آیا می توان از آن برای قیمت چاپ چاپ استفاده کرد» این است:  با چه اندازه هایی می توان قیمت طراحی چاپ گرفت؟ این سئوال تقریباً سطح بالا محسوب می شود،کارت ویزیت زیرا برای اندازه های بزرگ خروجی چاپ شما به چاپ تراکت یک چاپگر بزرگ wide-format نیاز خواهید داشت.