سئوال اصلی این است: هدف شما از کاربرد یک چاپگر قیمت چاپ چیست؟ بهترین حالت، آگاهی دقیق از نوع و مقصد چاپ است تا بر طبق آن بتوان مناسب قیمت طراحی ترین چاپگر  را انتخاب کرد.

 حتی ممکن است چاپگر جوهر افشان بهترین راه حل برای شما نباشد. شاید در جستجوی هزینه پائین برای هر کار چاپی و کیفیتی تقریباً خوب هستید یا چاپگر لیزر  کارت ویزیت رنگی را ترجیح می دهید، خصوصاً اگر هدفتان تکثیر و کپی بوده است.

چاپگرهای جوهر افشان مزایای زیادی دارند و  چاپ تراکت بدون شک می توانند اغلب نیازهای شما در زمینه خروجی دیجیتال با کیفیت را برآورده سازند.