اولین جوهرهایی که در زمینه عکاسی  قیمت چاپ و هنرهای زیبا مورد استفاده قرار گرفتند dye های قابل حل در آب بودند. در واقع برخی از هنرمندان اولیه نیز رنگ های قیمت طراحی مایع را روی چاپگرهای IRIS خود تجزیه کردند! جوهرهای مبتنی بر dye هنوز هم بخش بزرگی از چاپ جوهر افشان به شمار می روند. تمام دسک تاپ های حرارتی(Canon، HP و Lexark) برای چاپ با جوهر های dye سازگاری دارند.

دسک تاپ های Epson با هر دو نوع کارت ویزیت جوهر dye و pigment کار می کنند. جوهر های dye از مولکول های رنگ دهنده بسیار کوچک و منحصر به فرد ساخته می شوند و از آن جایی که در زیر سطح روکش شده کاغذ نفوذ می کنند، از لحاظ عمق و اشباع چاپ تراکت رنگ  و همچنین شفافیت، کیفیت بسیار بالایی ارایه می دهند. Dye ها با کاغذهای fine-art از نوع بدون روکش نیز به خوبی کار می کنند.