چیزی که کاملاً  آشکار بوده و اهمیت قیمت چاپ زیادی دارد این است که تمام چاپگرهای جوهر افشان برای ایجاد یک تصویر از جوهر استفاده می کنند؛ منظور جوهرهای مایع است قیمت طراحی نه تونرهای قابل شارژ الکتروستاتیکی، یا نورهای لیزریRGB و یا هالید نقره ای حساس به عکس.(چاپگرهای جوهر جامد از جوهرهای مبتنی بر رزین یا صمغ (resin) استفاده می کنند کارت ویزیت که آن ها هم پس از گرم شدن تبدیل به مایع می شوند، اما در این جا مطرح نشده و شما می توانید در این زمینه به فصل دوم مراجعه کنید.) گزینه های بسیار متعددی برای جوهرها وجود دارند.(نکته: دقیقاً مشابه چاپگرها، این فصل مرور اجمالی روی موارد قابل دسترس است که در زمان تألیف این کتاب  چاپ تراکت وجود داشته اند. برای آگاهی از آخرین محصولات، سایت اطلاعاتی فروشندگان یا سایت وب را بررسی کنید.