قابلیت کاربرد جوهرهای شخص قیمت چاپ ثالث می تواند یک امتیاز مهم محسوب شود و شرکت Epson به خوبی توسط سازندگان جوهر شخص ثالث پشتیبانی می شود. یافتن این جوهر ها برای HP ها و Lexmark ها و Canon ها کار نسبتاً دشواری است. بعضی از مدلهای قدیمی قیمت طراحی تر Epson از کارتریج های مجهز به تراشه هوشمند استفاده نمی کنند، چیزی که می تواند به راحتی آن ها را با راه حل های جوهر شخص ثالث سازگار کند.(بسیاری از چاپگرهای جدید دارای تراشه های ریز هوشمند "intelligent" هستند که می توانند جوهر های موجود در بازار و سیستم های کارت ویزیت پر گنجایش جوهر  (bulk) را بپذیرند. اما در حدود شش ماه پس از عرضه یک چاپگر طول می کشد تا سازندگان محصولات شخص ثالث از رواج آن در بازار آگاه شده و جوهر های سازگار با آن تولید و ارایه کنند.) مطلب مهم دیگری که باید به خاطر سپرد این است:OEM ها تمایل ندارند جوهرهای اصلی ( و رسانه) با یک منبع دیگر جایگزین شوند. آن ها برای هماهنگی و سازگاری بین رسانه، جوهر ها، تنظیمات درایور چاپگر و برای رسیدن به بهترین نتایج تلاش زیادی کرده اند.( و حقیقت این است که اگر شما به سمتBrand XYZ متمایل شوید، آن ها به طور قابل توجهی متضرر خواهند شد!) یک روش برای تضمین این چاپ تراکت که شما فقط از مواد مصرفی آنها استفاده خواهید کرد- خصوصاً جوهرها- اظهار  یا ثبت این مطلب است: در صورت استفاده از جوهرهای غیر OEM وارانتی چاپگر باطل خواهد شد، هر چند که این یک قانون ضعیف و نا موفق به شمار می رود.